Wacht niet op een goede dag, maak er een!

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door praktijk Cura Calda zoals hieronder wordt beschreven. Gegevensverwerking vindt plaats middels het in te vullen formulier tijdens de intake als mede in telefonisch of persoonlijk contact en het invullen van contactformulieren op de website.

Contactgegevens:
https://curacalda.nl
Trippestraat 26
7396 NL Terwolde
06-19475573

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cura Calda vraagt bij het maken van een afspraak naar je e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch. Tijdens de eerste afspraak vraagt Cura Calda mogelijk een aantal aanvullende persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Beroep en werkomstandigheden
 • Gezinssituatie
 • Bijzonderheden gezondheid
 • Toelichting op de evt. klacht waar je aan wil werken
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erna@curacalda.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cura Calda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de behandeling goed en verantwoord af te kunnen stemmen op jouw situatie
 • Om het verband te kunnen onderzoeken tussen jouw klachten en de oorzaak daarvan
 • Om contact met je op te kunnen nemen voor het maken/wijzigen van een afspraak
 • Voor het verwerken van de betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Cura Calda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cura Calda) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cura Calda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Met uitzondering van het voldoen aan een wettelijke verplichting, verstrekt Cura Calda geen persoonsgegevens zonder jouw expliciete schriftelijke toestemming.
 • De persoonsgegevens en de rapportages van de behandelingen worden op papier bewaard in een afgesloten kast. Namen en telefoonnummers worden opgeslagen in de adreslijst van de met pincode beveiligde telefoon van Cura Calda. Cura Calda bewaart de persoonsgegevens, rapportages en telefoonnummers maximaal tot 1 januari van het kalenderjaar dat twee jaar na het kalenderjaar van de laatste afspraak ligt.
  Namen en factuurgegevens worden opgeslagen in de beveiligde cloud omgeving op een beveiligde computer
  Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Cura Calda.
 • Indien inhoudelijke afstemming nodig is buiten de behandelsessie om, vindt dit telefonisch plaats. Er worden via e-mail m.u.v. de contactgegevens geen persoonlijke gegevens uitgewisseld.
 • Je hebt altijd recht op inzage, opvragen, correctie en/of verwijdering van je gegevens. Je hebt eveneens het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je gegevens. Neem hiervoor contact op met Cura Calda, Erna van Buiten, Trippestraat 26, 7396 NL, Terwolde. Bereikbaar op telefoonnummer 06-19475573

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cura Calda gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cura Calda gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cura Calda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar erna@curacalda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De behandelingen van Cura Calda zijn gericht op integriteit en veiligheid. Dat geldt ook voor jouw gegevens. Mocht er desondanks een vermoeden zijn van misbruik van jouw gegevens, neem dan zo snel mogelijk contact op met Cura Calda of via erna@curacalda.nl

Je hebt het recht om klachten over het omgaan met jouw gegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

© 2024 Cura Calda | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp & technische realisatie Sieronline B.V.